2 references to PrefixAttributeB
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
122PrefixAttributeC = PrefixAttributeB + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
835case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeB: