2 references to PrefixAttributeF
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
126PrefixAttributeG = PrefixAttributeF + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
839case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeF: