2 references to PrefixAttributeN
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
134PrefixAttributeO = PrefixAttributeN + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
847case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeN: