2 references to PrefixAttributeH
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
128PrefixAttributeI = PrefixAttributeH + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
841case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeH: