1 write to boxPointer
System.Runtime.Serialization (1)
System\Runtime\Serialization\XmlFormatGeneratorStatics.cs (1)
90boxPointer = typeof(Pointer).GetMethod("Box");
2 references to boxPointer
System.Runtime.Serialization (2)
System\Runtime\Serialization\XmlFormatGeneratorStatics.cs (2)
89if (boxPointer == null) 91return boxPointer;