2 references to PrefixAttributeM
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
133PrefixAttributeN = PrefixAttributeM + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
846case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeM: