1 instantiation of ManagementInstaller
System.Management (1)
Instrumentation\ManagementInstaller.cs (1)
210ManagementInstaller managementInstaller = new ManagementInstaller();
2 references to ManagementInstaller
System.Management (2)
Instrumentation\ManagementInstaller.cs (2)
189/// installer, use the <see cref='System.Management.Instrumentation.ManagementInstaller'/> class instead.</para> 210ManagementInstaller managementInstaller = new ManagementInstaller();