Base:
property
NamespaceURI
System.Xml.XmlReader.NamespaceURI