11 references to GetSqlMetaData
System.Data (11)
fx\src\data\Microsoft\SqlServer\Server\SqlDataRecord.cs (9)
47return GetSqlMetaData(ordinal).Name; 52SqlMetaData metaData = GetSqlMetaData(ordinal); 63if (SqlDbType.Udt == GetSqlMetaData(ordinal).SqlDbType) { 64return GetSqlMetaData( ordinal ).Type; 67SqlMetaData md = GetSqlMetaData(ordinal); 115names[i] = GetSqlMetaData( i ).Name; 245SqlMetaData md = GetSqlMetaData(ordinal); 369SqlMetaData metaData = GetSqlMetaData(i); 393SqlMetaData metaData = GetSqlMetaData(ordinal);
fx\src\data\Microsoft\SqlServer\Server\ValueUtilsSmi.cs (1)
3754if (!MetaDataUtilsSmi.IsCompatible(metaData.FieldMetaData[i], record.GetSqlMetaData(i))) {
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlParameter.cs (1)
1173SqlMetaData colMeta = firstRecord.GetSqlMetaData(i);