3 references to PrecisionValueOutOfRange
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\Sql\SqlMetaData.cs (1)
602throw SQL.PrecisionValueOutOfRange(precision);
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlParameter.cs (1)
580throw SQL.PrecisionValueOutOfRange(value);
fx\src\data\System\Data\SqlClient\TdsParser.cs (1)
8212throw SQL.PrecisionValueOutOfRange(precision);