1 write to PredicateFilter
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\DataView.cs (1)
401PredicateFilter = predicate;
2 references to PredicateFilter
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\DataView.cs (2)
385return ((null != filter) ? filter.PredicateFilter : null); 408return PredicateFilter(row);