1 reference to QilConstructorToNodeType
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlIlVisitor.cs (1)
4172this.helper.CallStartTree(QilConstructorToNodeType(ndCtor.NodeType));