1 reference to CheckEmpty
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Xslt\QilGenerator.cs (1)
158varHelper.CheckEmpty();