2 writes to xwrt
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlQueryOutput.cs (2)
75this.xwrt = xwrt; 99this.xwrt = value;
1 reference to xwrt
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlQueryOutput.cs (1)
92get { return this.xwrt; }