1 reference to TypeCodeToCachedStorage
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlIlTypeHelper.cs (1)
42storageType = TypeCodeToCachedStorage[(int) qyTyp.TypeCode];