2 references to KeywordModulo
System.Data.Services (2)
System\Data\Services\Parsing\RequestQueryParser.cs (2)
1677this.CurrentToken.IdentifierIs(ExpressionConstants.KeywordModulo)) 1693Debug.Assert(op.IdentifierIs(ExpressionConstants.KeywordModulo), "op.IdentifierIs(ExpressionConstants.KeywordModulo)");