3 references to SetETagValues
System.Data.Services (3)
System\Data\Services\DataService.cs (1)
1174dataService.Updatable.SetETagValues(entity, container);
System\Data\Services\Serializers\Deserializer.cs (2)
490service.Updatable.SetETagValues(entityResource, entityContainer); 969this.service.Updatable.SetETagValues(resourceCookie, segmentInfo.TargetContainer);