1 write to nextLinkUri
System.Data.Services.Client (1)
System\Data\Services\Client\DataServiceQueryContinuation.cs (1)
46this.nextLinkUri = nextLinkUri;
1 reference to nextLinkUri
System.Data.Services.Client (1)
System\Data\Services\Client\DataServiceQueryContinuation.cs (1)
57get { return this.nextLinkUri; }