1 reference to GetHttpWebResponse
System.Data.Services.Client (1)
System\Data\Services\Client\DataServiceContext.cs (1)
4421WebUtil.GetHttpWebResponse(e, ref response);