4 writes to ShouldUpdateFromPayload
System.Data.Services.Client (4)
System\Data\Services\Client\AtomMaterializer.cs (4)
1619entry.ShouldUpdateFromPayload = this.mergeOption == MergeOption.PreserveChanges ? false : true; 1648entry.ShouldUpdateFromPayload = 1675entry.ShouldUpdateFromPayload = true; 1718entry.ShouldUpdateFromPayload = existingEntry.ShouldUpdateFromPayload;
11 references to ShouldUpdateFromPayload
System.Data.Services.Client (11)
System\Data\Services\Client\AtomMaterializer.cs (10)
662if (entry.ShouldUpdateFromPayload && ClientType.Create(property.NullablePropertyType, false).IsEntityType) 668if (entry.ShouldUpdateFromPayload) 1580if (entry.ShouldUpdateFromPayload && 1718entry.ShouldUpdateFromPayload = existingEntry.ShouldUpdateFromPayload; 1808object collection = entry.ShouldUpdateFromPayload ? GetOrCreateCollectionProperty(entry.ResolvedObject, property, null) : null; 1820if (entry.ShouldUpdateFromPayload) 1827if (entry.ShouldUpdateFromPayload) 1933if (entry.ShouldUpdateFromPayload == false && e.Entry == null && e.Feed == null) 1960if (entry.ShouldUpdateFromPayload) 1968Debug.Assert(entry.ShouldUpdateFromPayload, "entry.ShouldUpdateFromPayload -- otherwise we're about to set a property we shouldn't");
System\Data\Services\Client\AtomMaterializerLog.cs (1)
113entry.ShouldUpdateFromPayload)