1 reference to IsReturnAttributeReftype
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\Converter.cs (1)
915somFunction.IsReturnAttributeReftype /*isRefType*/,