1 write to m_name
System.Data.Entity (1)
System\Data\Query\InternalTrees\Metadata.cs (1)
143m_name = name;
2 references to m_name
System.Data.Entity (2)
System\Data\Query\InternalTrees\Metadata.cs (2)
161internal string Name { get { return m_name; } } 185return m_name;