1 reference to EnterBackwardCompatibilityResolution
System.Data.Entity (1)
System\Data\Common\EntitySql\SemanticAnalyzer.cs (1)
895return sr.TypeResolver.EnterBackwardCompatibilityResolution();