Base:
method
ResolveSecondLevelNames
System.Data.EntityModel.SchemaObjectModel.SchemaElement.ResolveSecondLevelNames()
1 reference to ResolveSecondLevelNames
System.Data.Entity (1)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\Schema.cs (1)
429function.ResolveSecondLevelNames();