1 reference to InsertTranslator
System.Data.Entity (1)
System\Data\Objects\ELinq\MethodCallTranslator.cs (1)
210new InsertTranslator(),