1 type derived from TextBlock
System.Activities.Core.Presentation (1)
System\Activities\Core\Presentation\TryCatchDesigner.xaml.cs (1)
632internal class TextBlockWrapper : TextBlock
15 instantiations of TextBlock
PresentationFramework (9)
src\Framework\System\Windows\Controls\AccessText.cs (1)
514_textBlock = new TextBlock();
src\Framework\System\Windows\Controls\ContentPresenter.cs (1)
967TextBlock text = new TextBlock();
src\Framework\System\Windows\Controls\DataGridHyperlinkColumn.cs (1)
173TextBlock outerBlock = new TextBlock();
src\Framework\System\Windows\Controls\DataGridTextColumn.cs (1)
85TextBlock textBlock = new TextBlock();
src\Framework\System\Windows\Controls\GridViewRowPresenter.cs (1)
591cell = new TextBlock();
src\Framework\System\Windows\Controls\Primitives\Popup.cs (1)
1313TextBlock lbl = new TextBlock();
src\Framework\System\windows\Documents\TextEditorContextMenu.cs (1)
518TextBlock text = new TextBlock();
src\Framework\System\Windows\Markup\Baml2006\WpfGeneratedKnownTypes.cs (1)
9928bamlType.DefaultConstructor = delegate() { return new System.Windows.Controls.TextBlock(); };
src\Framework\System\Windows\Markup\KnownTypes.cs (1)
1592case KnownElements.TextBlock: o = new System.Windows.Controls.TextBlock(); break;
System.Activities.Core.Presentation (2)
System\Activities\Core\Presentation\FlowchartExpressionAdorner.cs (1)
39Child = new TextBlock
System\Activities\Core\Presentation\StateContainerEditor.Utilities.cs (1)
70TextBlock toolTip = new TextBlock();
System.Activities.Presentation (4)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\View\SearchToolTipAdorner.cs (1)
29Child = new TextBlock
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\View\WorkflowViewService.cs (1)
94TextBlock text = new TextBlock();
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\WorkflowItemPresenter.cs (1)
73this.text = new TextBlock();
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\WorkflowItemsPresenter.cs (1)
88TextBlock text = new TextBlock();
219 references to TextBlock
PresentationFramework (185)
src\Framework\MS\Internal\Data\DisplayMemberTemplateSelector.cs (2)
52text.SetBinding(TextBlock.TextProperty, binding); 67text.SetBinding(TextBlock.TextProperty, binding);
src\Framework\MS\Internal\Documents\TextContainerHelper.cs (3)
555Invariant.Assert(element is TextBlock || element is FlowDocument || element is TextBox, 577Invariant.Assert(element is TextBlock || element is FlowDocument || element is TextBox, 674Invariant.Assert(element is TextBlock || element is FlowDocument || element is TextBox,
src\Framework\MS\Internal\Documents\TextParagraphView.cs (2)
51internal TextParagraphView(System.Windows.Controls.TextBlock owner, ITextContainer textContainer) 821private readonly System.Windows.Controls.TextBlock _owner;
src\Framework\MS\Internal\LayoutDump.cs (4)
456AddUIElementDumpHandler(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock), new DumpCustomUIElement(DumpText)); 484System.Windows.Controls.TextBlock text = element as System.Windows.Controls.TextBlock; 499writer.WriteAttributeString("BaselineOffset", ((double)text.GetValue(TextBlock.BaselineOffsetProperty)).ToString("F", CultureInfo.InvariantCulture));
src\Framework\MS\Internal\PtsHost\RunClient.cs (2)
63double baselineOffsetValue = (double)UIElementIsland.Root.GetValue(TextBlock.BaselineOffsetProperty); 86double baselineOffsetValue = (double)UIElementIsland.Root.GetValue(TextBlock.BaselineOffsetProperty);
src\Framework\MS\Internal\Text\ComplexLine.cs (1)
148internal ComplexLine(System.Windows.Controls.TextBlock owner) : base(owner)
src\Framework\MS\Internal\Text\InlineObject.cs (4)
37internal InlineObject(int dcp, int cch, UIElement element, TextRunProperties textProps, System.Windows.Controls.TextBlock host) 59double baselineOffsetValue = (double) Element.GetValue(TextBlock.BaselineOffsetProperty); 81double baselineOffsetValue = (double)Element.GetValue(TextBlock.BaselineOffsetProperty); 192private readonly System.Windows.Controls.TextBlock _host;
src\Framework\MS\Internal\Text\Line.cs (2)
69internal Line(System.Windows.Controls.TextBlock owner) 636protected System.Windows.Controls.TextBlock _owner;
src\Framework\MS\Internal\Text\LineProperties.cs (3)
141if (contentHost is TextBlock || contentHost is ITextBoxViewHost) 146_textWrapping = (TextWrapping)contentHost.GetValue(TextBlock.TextWrappingProperty); 147_textTrimming = (TextTrimming)contentHost.GetValue(TextBlock.TextTrimmingProperty);
src\Framework\MS\Internal\Text\SimpleLine.cs (1)
131internal SimpleLine(System.Windows.Controls.TextBlock owner, string content, TextRunProperties textProps) : base(owner)
src\Framework\MS\Internal\Text\TextLineResult.cs (2)
240internal TextLineResult(System.Windows.Controls.TextBlock owner, int dcp, int cch, Rect layoutBox, double baseline, int index) 282private readonly System.Windows.Controls.TextBlock _owner;
src\Framework\MS\Internal\Text\TextProperties.cs (2)
266TextBlock tb = element as TextBlock;
src\Framework\System\Windows\Automation\Peers\GridViewCellAutomationPeer.cs (3)
33internal GridViewCellAutomationPeer(TextBlock owner, ListViewAutomationPeer parent) 49if (Owner is TextBlock) 74if (Owner is TextBlock)
src\Framework\System\Windows\Automation\Peers\GridViewItemAutomationPeer.cs (2)
73else if (ele is TextBlock) 75peer = new GridViewCellAutomationPeer((TextBlock)ele, _listviewAP);
src\Framework\System\Windows\Automation\Peers\StatusBarAutomationPeer.cs (1)
62if (obj is string || obj is TextBlock
src\Framework\System\Windows\Automation\Peers\TextBlockAutomationPeer.cs (5)
27public TextBlockAutomationPeer(TextBlock owner) 37TextBlock owner = (TextBlock)Owner; 69TextBlock tb = (TextBlock)Owner;
src\Framework\System\Windows\Controls\AccessText.cs (5)
357TextBlock.TextTrimmingProperty.AddOwner( 378TextBlock.TextWrappingProperty.AddOwner( 399TextBlock.BaselineOffsetProperty.AddOwner(typeof(AccessText), new FrameworkPropertyMetadata(new PropertyChangedCallback(OnPropertyChanged))); 467internal TextBlock TextBlock 783private TextBlock _textBlock;
src\Framework\System\Windows\Controls\ComboBox.cs (2)
1608TextBlock text; 1613if ((text = d as TextBlock) != null)
src\Framework\System\Windows\Controls\ContentPresenter.cs (9)
66text.SetValue(TextBlock.TextProperty, new TemplateBindingExtension(ContentProperty)); 76text.SetBinding(TextBlock.TextProperty, binding); 740text.SetBinding(TextBlock.TextProperty, binding); 764text.SetBinding(TextBlock.TextProperty, binding); 959FrameworkElementFactory text = new FrameworkElementFactory(typeof(TextBlock)); 965static TextBlock CreateTextBlock(ContentPresenter container) 967TextBlock text = new TextBlock(); 1069TextBlock textBlock = CreateTextBlock(container); 1085private void DoDefaultExpansion(TextBlock textBlock, object content, ContentPresenter container)
src\Framework\System\Windows\Controls\DataGridHyperlinkColumn.cs (3)
125TextBlock outerBlock = cell.Content as TextBlock; 173TextBlock outerBlock = new TextBlock();
src\Framework\System\Windows\Controls\DataGridTextColumn.cs (4)
40Style style = new Style(typeof(TextBlock)); 43style.Setters.Add(new Setter(TextBlock.MarginProperty, new Thickness(2.0, 0.0, 2.0, 0.0))); 85TextBlock textBlock = new TextBlock(); 90ApplyBinding(textBlock, TextBlock.TextProperty);
src\Framework\System\Windows\Controls\GridViewRowPresenter.cs (4)
318if (binding != null && cell is TextBlock) 320cell.SetBinding(TextBlock.TextProperty, binding); 597cell.SetBinding(TextBlock.TextProperty, binding); 659Debug.Assert(cell is TextBlock, "cells are either TextBlocks or ContentPresenters");
src\Framework\System\Windows\Controls\Primitives\BulletDecorator.cs (9)
339TextBlock textElement = ((TextBlock)text); 383private TextBlock FindText(Visual root) 386TextBlock text = root as TextBlock; 398TextBlock textBlock = child as TextBlock; 406textBlock = VisualTreeHelper.GetChild(accessText, 0) as TextBlock; 419return VisualTreeHelper.GetChild(accessText, 0) as TextBlock;
src\Framework\System\Windows\Controls\Primitives\Popup.cs (1)
1313TextBlock lbl = new TextBlock();
src\Framework\System\Windows\Controls\TextBlock.cs (39)
333typeof(TextBlock), 343typographyProperties[i].OverrideMetadata(typeof(TextBlock), new FrameworkPropertyMetadata(onTypographyChanged)); 346EventManager.RegisterClassHandler(typeof(TextBlock), RequestBringIntoViewEvent, new RequestBringIntoViewEventHandler(OnRequestBringIntoView)); 347DefaultStyleKeyProperty.OverrideMetadata(typeof(TextBlock), new FrameworkPropertyMetadata(typeof(TextBlock))); 549typeof(TextBlock), 600typeof(TextBlock), 626TextBlock textblock = (TextBlock)d; 657TextElement.FontFamilyProperty.AddOwner(typeof(TextBlock)); 703TextElement.FontStyleProperty.AddOwner(typeof(TextBlock)); 748TextElement.FontWeightProperty.AddOwner(typeof(TextBlock)); 793TextElement.FontStretchProperty.AddOwner(typeof(TextBlock)); 839typeof(TextBlock)); 888typeof(TextBlock)); 934typeof(TextBlock), 954typeof(TextBlock), 974typeof(TextBlock), 992Block.LineHeightProperty.AddOwner(typeof(TextBlock)); 1038Block.LineStackingStrategyProperty.AddOwner(typeof(TextBlock)); 1083typeof(TextBlock), 1101Block.TextAlignmentProperty.AddOwner(typeof(TextBlock)); 1149typeof(TextBlock), 1173typeof(TextBlock), 1193Block.IsHyphenationEnabledProperty.AddOwner(typeof(TextBlock)); 2894((TextBlock) d).SetFlags(true, Flags.IsTypographySet); 3464TextBlock textBlock = sender as TextBlock; 3469if (TextBlock.ContainsContentElement(textBlock, child)) 3491private static bool ContainsContentElement(TextBlock textBlock, ContentElement element) 3713TextBlock tb = parent as TextBlock; 3906internal ComplexContent(TextBlock owner, ITextContainer textContainer, bool foreignTextContianer, string content) 3921TextBlock.InsertTextRun(this.TextContainer.End, content, /*whitespacesIgnorable:*/false); 3934internal void Detach(TextBlock owner) 4049TextBlock tb = (TextBlock) d; 4081TextBlock text = (TextBlock) d;
src\Framework\System\Windows\Controls\TextBox.cs (1)
611TextBlock.TextWrappingProperty.AddOwner(
src\Framework\System\Windows\Documents\InlineCollection.cs (3)
197if (this.Parent is TextBlock) 199TextBlock textBlock = (TextBlock)this.Parent;
src\Framework\System\windows\Documents\TextEditorContextMenu.cs (1)
518TextBlock text = new TextBlock();
src\Framework\System\Windows\Documents\TextElementCollection.cs (3)
44Invariant.Assert(owner is TextElement || owner is FlowDocument || owner is TextBlock); 726if (_owner is TextBlock) 728textContainer = (TextContainer)((TextBlock)_owner).TextContainer;
src\Framework\System\Windows\Documents\TextPointer.cs (5)
26/// <see cref="TextBlock"/> or <see cref="FlowDocument"/>. 72/// methods like <see cref="TextBlock.GetPositionFromPoint"/>.</para> 421/// <see cref="TextBlock"/> or <see cref="FlowDocument"/>. 1700/// which can be one of <see cref="TextBlock"/> or 1717/// which can be one of <see cref="TextBlock"/> or
src\Framework\System\Windows\Documents\TextRangeBase.cs (1)
458while (value == null && (element is Inline || element is Paragraph || element is TextBlock))
src\Framework\System\Windows\Documents\TextSchema.cs (2)
822else if (typeof(TextBlock).IsAssignableFrom(parentType)) 1204TextBlock.BaselineOffsetProperty,
src\Framework\System\Windows\Markup\Baml2006\Baml2006KnownTypes.cs (1)
730case 638: t = () => typeof(TextBlock); break;
src\Framework\System\Windows\Markup\Baml2006\WpfGeneratedKnownProperties.cs (39)
3426Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 3427DependencyProperty dp = System.Windows.Controls.TextBlock.BackgroundProperty; 3429this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType 3443Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 3444DependencyProperty dp = System.Windows.Controls.TextBlock.FontFamilyProperty; 3446this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType 3460Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 3461DependencyProperty dp = System.Windows.Controls.TextBlock.FontSizeProperty; 3463this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType 3477Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 3478DependencyProperty dp = System.Windows.Controls.TextBlock.FontStretchProperty; 3480this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType 3494Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 3495DependencyProperty dp = System.Windows.Controls.TextBlock.FontStyleProperty; 3497this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType 3511Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 3512DependencyProperty dp = System.Windows.Controls.TextBlock.FontWeightProperty; 3514this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType 3528Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 3529DependencyProperty dp = System.Windows.Controls.TextBlock.ForegroundProperty; 3531this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType 3545Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 3546DependencyProperty dp = System.Windows.Controls.TextBlock.TextProperty; 3548this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType 3562Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 3563DependencyProperty dp = System.Windows.Controls.TextBlock.TextDecorationsProperty; 3565this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType 3579Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 3580DependencyProperty dp = System.Windows.Controls.TextBlock.TextTrimmingProperty; 3582this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType 3596Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 3597DependencyProperty dp = System.Windows.Controls.TextBlock.TextWrappingProperty; 3599this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType 5850Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 5852this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType 5858bamlMember.GetDelegate = delegate(object target) { return ((System.Windows.Controls.TextBlock)target).Inlines; }; 7359Type type = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); 7360DependencyProperty dp = System.Windows.Controls.TextBlock.TextAlignmentProperty; 7362this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock)), // DeclaringType
src\Framework\System\Windows\Markup\Baml2006\WpfGeneratedKnownTypes.cs (1)
9926typeof(System.Windows.Controls.TextBlock),
src\Framework\System\Windows\Markup\KnownTypes.cs (13)
1889return System.Windows.Controls.TextBlock.BackgroundProperty; 1891return System.Windows.Controls.TextBlock.FontFamilyProperty; 1893return System.Windows.Controls.TextBlock.FontSizeProperty; 1895return System.Windows.Controls.TextBlock.FontStretchProperty; 1897return System.Windows.Controls.TextBlock.FontStyleProperty; 1899return System.Windows.Controls.TextBlock.FontWeightProperty; 1901return System.Windows.Controls.TextBlock.ForegroundProperty; 1903return System.Windows.Controls.TextBlock.TextProperty; 1905return System.Windows.Controls.TextBlock.TextDecorationsProperty; 1907return System.Windows.Controls.TextBlock.TextTrimmingProperty; 1909return System.Windows.Controls.TextBlock.TextWrappingProperty; 2526case KnownElements.TextBlock: return (o as System.Windows.Controls.TextBlock).Inlines; 6182case KnownElements.TextBlock: t = typeof(System.Windows.Controls.TextBlock); break;
System.Activities.Core.Presentation (6)
System\Activities\Core\Presentation\StateContainerEditor.Utilities.cs (2)
70TextBlock toolTip = new TextBlock(); 71toolTip.SetBinding(TextBlock.TextProperty, new Binding()
System\Activities\Core\Presentation\SwitchDesigner.xaml.cs (2)
63TextBlock addNewCaseLabel; 370this.addNewCaseLabel = (TextBlock)sender;
System\Activities\Core\Presentation\TransitionDesigner.xaml.cs (2)
45private TextBlock addNewTransitionLabel = null; 384this.addNewTransitionLabel = (TextBlock)sender;
System.Activities.Presentation (28)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Base\Core\Internal\PropertyEditing\Automation\PropertyInspectorAutomationPeer.cs (2)
108private TextBlock _informationLabel; 110public InfoTextBlockAutomationPeer(TextBlock informationLabel)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Base\Core\Internal\PropertyEditing\Model\ModelPropertyEntry.cs (2)
38private static string _textBlockTextPropertyName = System.Windows.Controls.TextBlock.TextProperty.Name; 520if (typeof(System.Windows.Controls.TextBlock).IsAssignableFrom(_properties[0].Parent.ItemType)) {
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Base\Core\Internal\PropertyEditing\Model\ModelUtilities.cs (2)
76if (resolveReferences && !(typeof(System.Windows.Controls.TextBlock).IsAssignableFrom(property.Parent.ItemType) && 77property.Name.Equals(System.Windows.Controls.TextBlock.TextProperty.Name)))
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Base\Core\Internal\PropertyEditing\PropertyInspector.xaml.cs (3)
358internal TextBlock SelectionTypeLabel 366internal TextBlock NoSearchResultsLabel 368internal TextBlock UninitializedLabel
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Base\Core\Internal\PropertyEditing\PropertyToolBar.cs (2)
182internal TextBlock SearchLabel 183{ get { return VisualTreeUtils.GetNamedChild<TextBlock>(this, "PART_SearchLabel"); } }
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\View\DesignerView.xaml.cs (4)
815TextBlock toggleButtonTextBlock = toggleButton.Template.FindName("collapseAllText", toggleButton) as TextBlock; 1228zoomPickerTextBox.SetValue(TextBlock.ForegroundProperty, this.Resources["ShellBarForegroundActiveColor"] as SolidColorBrush); 1240zoomPickerTextBox.SetValue(TextBlock.ForegroundProperty, this.Resources["ShellBarForegroundInactiveColor"] as SolidColorBrush);
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\View\ExpressionValueEditor.cs (2)
79TextBlock hint = VisualTreeUtils.GetNamedChild<TextBlock>(presenter, "PART_hintText");
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\View\VisualBasicEditor.xaml.cs (6)
364TextBlock tb = (TextBlock)this.ContentTemplate.FindName("expresionTextBlock", presenter); 403TextBlock textBlock = sender as TextBlock; 423TextBlock textBlock = sender as TextBlock;
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\View\WorkflowViewService.cs (1)
94TextBlock text = new TextBlock();
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\WorkflowItemPresenter.cs (2)
66TextBlock text; 74this.text.SetBinding(TextBlock.TextProperty, "HintText");
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\WorkflowItemsPresenter.cs (2)
88TextBlock text = new TextBlock(); 90text.SetBinding(TextBlock.TextProperty, "HintText");