2 references to EstablishLayer
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\StyleHelper.cs (2)
5074triggerBase.EstablishLayer(); 5120triggerBase.EstablishLayer();