1 write to _mscorlib
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResources.cs (1)
501_mscorlib = typeof(string).Assembly;
2 references to _mscorlib
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\SystemResources.cs (2)
499if (_mscorlib == null) 504return _mscorlib;