5 instantiations of ListItem
PresentationFramework (5)
src\Framework\System\Windows\Documents\List.cs (2)
269listItem = new ListItem(); 277listItem = new ListItem();
src\Framework\System\Windows\Documents\TextRangeEditTables.cs (1)
856ListItem listItem = new ListItem();
src\Framework\System\Windows\Markup\Baml2006\WpfGeneratedKnownTypes.cs (1)
6474bamlType.DefaultConstructor = delegate() { return new System.Windows.Documents.ListItem(); };
src\Framework\System\Windows\Markup\KnownTypes.cs (1)
1391case KnownElements.ListItem: o = new System.Windows.Documents.ListItem(); break;
125 references to ListItem
PresentationFramework (125)
src\Framework\MS\Internal\PtsHost\ContainerParagraph.cs (4)
520Invariant.Assert(Element is Block || Element is ListItem); 687Invariant.Assert(Element is Block || Element is ListItem); 824Invariant.Assert(Element is Block || Element is ListItem); 1104else if (element is Block || element is ListItem)
src\Framework\MS\Internal\PtsHost\ListParaClient.cs (1)
102indexFirstParaInSubtrack = list.GetListItemIndex(listItemParaClient.Paragraph.Element as ListItem);
src\Framework\MS\Internal\PtsHost\ListParagraph.cs (1)
88if (element is ListItem)
src\Framework\MS\Internal\PtsHost\MbpInfo.cs (2)
31if (o is Block || o is AnchoredBlock || o is TableCell || o is ListItem) 119if (parent is ListItem || parent is TableCell || parent is AnchoredBlock)
src\Framework\System\Windows\Documents\FixedElement.cs (1)
420return typeof(ListItem);
src\Framework\System\Windows\Documents\List.cs (5)
60public List(ListItem listItem) 186internal int GetListItemIndex(ListItem item) 207if (element is ListItem) 256ListItem listItem; 260listItem = block.ElementStart.GetAdjacentElement(LogicalDirection.Backward) as ListItem;
src\Framework\System\Windows\Documents\ListItem.cs (12)
121public ListItem NextListItem 125return this.NextElement as ListItem; 133public ListItem PreviousListItem 137return this.PreviousElement as ListItem; 146typeof(ListItem), 165typeof(ListItem), 184typeof(ListItem), 203typeof(ListItem), 221Block.TextAlignmentProperty.AddOwner(typeof(ListItem)); 236Block.FlowDirectionProperty.AddOwner(typeof(ListItem)); 251Block.LineHeightProperty.AddOwner(typeof(ListItem)); 267Block.LineStackingStrategyProperty.AddOwner(typeof(ListItem));
src\Framework\System\Windows\Documents\ListItemCollection.cs (3)
16public class ListItemCollection : TextElementCollection<ListItem> 47public ListItem FirstListItem 58public ListItem LastListItem
src\Framework\System\windows\Documents\TextEditorLists.cs (14)
60ListItem parentListItem = TextPointerBase.GetListItem(thisSelection.Start); 61ListItem immediateListItem = TextPointerBase.GetImmediateListItem(thisSelection.Start); 144ListItem parentListItem = TextPointerBase.GetListItem(thisSelection.Start); 145ListItem immediateListItem = TextPointerBase.GetImmediateListItem(thisSelection.Start); 179private static void ToggleBullets(TextSelection thisSelection, ListItem parentListItem, ListItem immediateListItem, List list) 183if (list.Parent is ListItem) 208private static void ToggleNumbering(TextSelection thisSelection, ListItem parentListItem, ListItem immediateListItem, List list) 212if (list.Parent is ListItem) 237private static void IncreaseIndentation(TextSelection thisSelection, ListItem parentListItem, ListItem immediateListItem) 292private static void DecreaseIndentation(TextSelection thisSelection, ListItem parentListItem, ListItem immediateListItem)
src\Framework\System\windows\Documents\TextEditorTyping.cs (3)
835if (typeof(ListItem).IsAssignableFrom(position.ParentType) && 851typeof(ListItem).IsAssignableFrom(position.ParentType)) 898return typeof(ListItem).IsAssignableFrom(navigator.ParentType);
src\Framework\System\Windows\Documents\TextPointer.cs (3)
1752internal ListItem GetListAncestor() 1756while (ancestor != null && !(ancestor is ListItem)) 1761return ancestor as ListItem;
src\Framework\System\Windows\Documents\TextPointerBase.cs (12)
238typeof(ListItem).IsAssignableFrom(parentType) || 759internal static ListItem GetListItem(TextPointer pointer) 761if (pointer.Parent is ListItem) 763return (ListItem)pointer.Parent; 768return paragraphOrBlockUIContainer == null ? null : (paragraphOrBlockUIContainer.Parent as ListItem); 775internal static ListItem GetImmediateListItem(TextPointer position) 777if (position.Parent is ListItem) 779return (ListItem)position.Parent; 783if (paragraphOrBlockUIContainer != null && paragraphOrBlockUIContainer.Parent is ListItem && 786return (ListItem)paragraphOrBlockUIContainer.Parent; 796ListItem listItem = position.Parent as ListItem;
src\Framework\System\Windows\Documents\TextRangeBase.cs (3)
737else if (typeof(ListItem).IsAssignableFrom(elementType)) 841ListItem listItem = (ListItem)navigator.GetAdjacentElement(LogicalDirection.Forward);
src\Framework\System\Windows\Documents\TextRangeEdit.cs (2)
653Invariant.Assert(breakPosition.Parent is ListItem, "breakPosition must be in ListItem scope"); 776ListItem listItem = start.GetListAncestor();
src\Framework\System\Windows\Documents\TextRangeEditLists.cs (38)
55ListItem secondListItem = secondParagraphOrBlockUIContainer.PreviousBlock == null ? secondParagraphOrBlockUIContainer.Parent as ListItem : null; 148ListItem followingListItem = positionAfterSecondParagraph.GetPointerContext(LogicalDirection.Forward) == TextPointerContext.ElementStart 149? positionAfterSecondParagraph.GetAdjacentElement(LogicalDirection.Forward) as ListItem : null; 152ListItem precedingListItem = positionAfterSecondParagraph.GetAdjacentElement(LogicalDirection.Backward) as ListItem; 286firstBlock.Parent is ListItem && firstBlock.PreviousBlock == null) 303ListItem parentListItem = firstBlock.Parent as ListItem; 314Invariant.Assert(block.Parent is ListItem); 341ListItem firstListItem = TextPointerBase.GetListItem(range.Start); 342ListItem lastListItem = TextPointerBase.GetListItem((TextPointer)TextRangeEdit.GetAdjustedRangeEnd(range.Start, range.End)); 352ListItem leadingListItem = firstListItem.PreviousListItem; 373ListItem listItem = firstListItem; 376ListItem nextListItem = listItem.ElementEnd.GetAdjacentElement(LogicalDirection.Forward) as ListItem; 399ListItem firstListItem = TextPointerBase.GetImmediateListItem(range.Start); 400ListItem lastListItem = TextPointerBase.GetImmediateListItem((TextPointer)TextRangeEdit.GetAdjustedRangeEnd(range.Start, range.End)); 411ListItem leadingListItem = firstListItem.PreviousListItem; 453ListItem firstListItem = TextPointerBase.GetListItem(range.Start); 454ListItem lastListItem = TextPointerBase.GetListItem((TextPointer)TextRangeEdit.GetAdjustedRangeEnd(range.Start, range.End)); 476lastListItem = parent as ListItem; 502ListItem outerListItem = unindentedList.Parent as ListItem; 559ListItem listItem = firstListItem; 562ListItem nextListItem = listItem.ElementEnd.GetAdjacentElement(LogicalDirection.Forward) as ListItem; 588ListItem startListItem = TextPointerBase.GetListItem(range.Start); 592ListItem endListItem = TextPointerBase.GetListItem(end); 677ListItem startListItem = start.GetListAncestor(); 686startListItem.List.Parent is ListItem) 697ListItem endListItem = end.GetListAncestor(); 714endListItem.List.Parent is ListItem) 735Invariant.Assert(!(startListItem.List.Parent is ListItem), "startListItem's list must not be nested!"); 744if (endListItem.List.Parent is ListItem) 746while (endListItem.List != null && endListItem.List.Parent is ListItem) 748endListItem = (ListItem)endListItem.List.Parent; 753Invariant.Assert(!(endListItem.List.Parent is ListItem), "endListItem's list must not be nested!");
src\Framework\System\Windows\Documents\TextRangeEditTables.cs (1)
856ListItem listItem = new ListItem();
src\Framework\System\Windows\Documents\TextRangeSerialization.cs (1)
1405ListItem listItem = list.ListItems.FirstListItem;
src\Framework\System\Windows\Documents\TextSchema.cs (12)
208else if (typeof(ListItem).IsAssignableFrom(newType)) 210return typeof(ListItem).IsAssignableFrom(siblingType); 310typeof(ListItem).IsAssignableFrom(elementType) || 430else if (typeof(ListItem).IsAssignableFrom(type)) 432return typeof(ListItem); 544else if (typeof(ListItem).IsAssignableFrom(type)) 849return typeof(ListItem).IsAssignableFrom(childType); 868typeof(ListItem).IsAssignableFrom(parentType) || 1028ListItem.MarginProperty, 1029ListItem.PaddingProperty, 1030ListItem.BorderThicknessProperty, 1031ListItem.BorderBrushProperty,
src\Framework\System\Windows\Markup\Baml2006\Baml2006KnownTypes.cs (1)
468case 376: t = () => typeof(ListItem); break;
src\Framework\System\Windows\Markup\Baml2006\WpfGeneratedKnownProperties.cs (3)
5047Type type = typeof(System.Windows.Documents.ListItem); 5049this.GetXamlType(typeof(System.Windows.Documents.ListItem)), // DeclaringType 5055bamlMember.GetDelegate = delegate(object target) { return ((System.Windows.Documents.ListItem)target).Blocks; };
src\Framework\System\Windows\Markup\Baml2006\WpfGeneratedKnownTypes.cs (1)
6472typeof(System.Windows.Documents.ListItem),
src\Framework\System\Windows\Markup\KnownTypes.cs (2)
2499case KnownElements.ListItem: return (o as System.Windows.Documents.ListItem).Blocks; 5920case KnownElements.ListItem: t = typeof(System.Windows.Documents.ListItem); break;