2 references to ValidatesOnDataTransfer
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Data\BindingGroup.cs (2)
602(ValidatesOnDataTransfer || ValidatesOnNotifyDataError)) 959if (!ValidatesOnDataTransfer)