3 writes to _textWrap
PresentationCore (3)
Core\CSharp\MS\Internal\TextFormatting\GenericTextProperties.cs (3)
254_textWrap = textWrap; 271_textWrap = textParagraphProperties.TextWrapping; 391_textWrap = textWrap;
1 reference to _textWrap
PresentationCore (1)
Core\CSharp\MS\Internal\TextFormatting\GenericTextProperties.cs (1)
339get { return _textWrap; }