1 write to _textRun
PresentationCore (1)
Core\CSharp\System\Windows\Media\TextFormatting\TextBounds.cs (1)
96_textRun = textRun;
1 reference to _textRun
PresentationCore (1)
Core\CSharp\System\Windows\Media\TextFormatting\TextBounds.cs (1)
132get { return _textRun; }